Quan Hệ Cổ Đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 15-06-2021 Lượt xem: 202

Ngày 26/4/2021, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 khởi đầu nhiệm kỳ 2021-2026 với mục tiêu tăng cường đoàn kết trong nội bộ công ty cùng vượt qua mọi thử thách khó khăn.

.

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger