Thí nghiệm và Kiểm định công trình

Kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng công trình và cấu kiện, vật liệu xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng; cấu kiện, vật liệu xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

Nội dung bao gồm:

a. Tổ chức kiểm định lập đề cương kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng trình tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định xem xét chấp thuận. Nội dung của đề cương bao gồm các công việc chủ yếu sau:

Mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện, quy trình và phương pháp kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong việc thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
Danh sách nhân sự và người được phân công chủ trì thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng các thông tin về năng lực của các cá nhân tham gia thực hiện;
Các thiết bị chính, phòng thí nghiệm được sử dụng để thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
Chi phí thực hiện, thời gian dự kiến hoàn thành việc kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
Các điều kiện khác để thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng.

b. Tổ chức kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng theo đúng đề cương được chấp thuận;

c. Tổ chức kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng lập báo cáo đánh giá, kết luận theo nội dung yêu cầu kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng của hợp đồng và gửi cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng.

HCDC có hệ thống phòng thí nghiệm xây dựng LAS-XD199 được Bộ Xây dựng công nhận khả năng thực hiện các phép thử và thí nghiệm cho các loại vật liệu xây dựng, thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm môi trường. Với những thiết bị thí nghiệm kiểm định hiện đại được kết nối với các phần mềm xử lý số liệu liên tục được cập nhật, HCDC đảm bảo cung cấp cho các Chủ đầu tư các kết quả thí nghiệm kiểm định chính xác, trung thực và kịp thời nhất.

1. LAS-XD199:

Phòng thí nghiệm LAS - XD199 - Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-BXD ngày 22/01/2003 của Bộ xây dựng và được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 308/GCN-BXD ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Bộ Xây Dựng về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng, mã số LAS-XD199.

 Phòng thí nghiệm LAS - XD199 trực thuộc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng, đã qui tụ được đội ngũ các kỹ sư chuyên ngành Xây dựng, Địa chất, Vật liệu và các Trung cấp chuyên ngành giao thông, xây dưng, mỏ...các cán bộ kỹ thuật có năng lực và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Tư vấn, Giám sát, Khảo sát địa chất và Thí nghiệm kiểm định vật liệu xây dựng.

Với diện tích làm việc gồm 02 phòng hơn 100m2, hệ thống máy móc trang thiết bị phục vụ thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường hiện đại, đồng bộ và đã được cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn của Trung tâm Đo lường Việt Nam - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. LAS - XD199 có thể thực hiện tốt các công tác thí nghiệm đáp ứng được các yêu cầu của công tác Tư vấn, Khảo sát, Thiết kế, Xây dựng công trình theo các hệ thống tiêu chuẩn ngành, Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng tại Việt Nam như: AASHTO, ASTM, BS, JIS.. 

TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO SÁNG 2
TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO SÁNG 2

- Loại hình: Công trình dân dụng - Địa điểm XD: quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng - Thời gian thực hiện: 2021 - Chủ đầu tư: Trường mẫu giáo Sao...

Xem thêm

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGŨ PHÚC, HUYỆN KIẾN THỤY
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGŨ PHÚC, HUYỆN KIẾN THỤY

- Loại hình: Công trình dân dụng - Địa điểm XD: Xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng - Thời gian thực hiện: 2020 - Chủ đầu tư: Ban QLDA...

Xem thêm

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger