ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Ngày 23/04/2022 Quan Hệ Cổ Đông

Sáng ngày 21/4/2022 tại Hội trường trụ sở chính, Công ty CP tư vấn thiết kế CTXD Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Ngày 15/06/2021 Quan Hệ Cổ Đông

Ngày 26/4/2021, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 khởi đầu nhiệm kỳ 2021-2026 với mục tiêu tăng cường...

Xem thêm

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger