Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Ngày 05/05/2023 Quan Hệ Cổ Đông

Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Ngày 23/04/2022 Quan Hệ Cổ Đông

Sáng ngày 21/4/2022 tại Hội trường trụ sở chính, Công ty CP tư vấn thiết kế CTXD Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Xem thêm

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger