Hệ thống quản lý chất lượng

Để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn xây dựng một cách chuyên nghiệp, độc lập và đạt trình độ khu vực, Công ty luôn luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng các dịch vụ của mình, thông qua hệ thống kiểm tra và giám sát chất lượng chặt chẽ theo tiêu chuẩn ISO 9001 từ phiên bản năm 2003, năm 2008 và cho đến nay là phiên bản năm 2015.

Đối với các dự án lớn, các dự án quan trọng, hội đồng kỹ thuật của công ty (bao gồm các tiến sĩ, thạc sỹ, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng có nhiều kinh nghiệm) sẽ phối hợp với phòng kế hoạch kỹ thuật thông qua các giải pháp kỹ thuật ngay từ những bước khởi đầu của dự án.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG TY

BAN ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch

TS. Cao Minh Khang

Phó Chủ tịch- Trưởng ban Kết cấu

KS. Trần Quang Dũng

Phó Chủ tịch- Trưởng ban Kiến trúc

KTS. Nguyễn hữu Hiệp

TIỂU BAN KIẾN TRÚC- QUY HOẠCH

Thành viên

KTS. Nguyễn Trí tuệ

Thành viên

ThS.KTS. Hoàng Lân

Thành viên

ThS.KTS. Phan Tuấn Anh

Thành viên

ThS.KTS. Đỗ Văn Nghĩa

Thành viên

ThS.KTS. Trần Văn Huy

Thành viên

ThS.KTS. Đinh Thanh Tùng

TIỂU BAN KẾT CẤU- CÔNG NGHỆ

Thành viên- Thường trực hội đồng

ThS.KS. Nguyễn Đức Phương

Thành viên

ThS.KS. Trịnh Đoan

Thành viên

ThS.KS. Trịnh Thành Hải

Thành viên

TS. Mai Văn Sỹ

Thành viên

TS. Vũ Văn Lợi

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger