DỰ ÁN

KHU BẢO TỒN BÃI CỌC CAO QUỲ

Ngày 03-07-2021 Lượt xem: 3059

- Loại hình: Công trình văn hóa

- Địa điểm XD: huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

- Thời gian thực hiện: 2020

- Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Thủy Nguyên

- Quy mô: 

- Nội dung công việc thực hiện: Lập tổng mặt bằng; Thiết kế BVTC

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger