Hồ sơ pháp lý

1. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (MSDN 0200156484)

2. CÁC CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC

Chi tiết Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của HCDC trên Website của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng: https://nangluchdxd.gov.vn/Tochuc/chitiet/164786


3. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH

4. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

5. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

6. THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

7. QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger