Quan Hệ Cổ Đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 05-05-2023 Lượt xem: 249

Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đến dự Đại hội là các cổ đông đang sở hữu 320.000 cổ phần của Công ty.

Ông Mai Văn Sỹ, thành viên Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch

Đại hội đã được nghe các Báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc do ông Trần Quang Dũng, Tổng Giám đốc trình bày

2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 do ông Cao Minh Khang, Chủ tịch HĐQT trình bày

3. Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 do ông Đàm Thanh Tùng, Trưởng ban Kiểm soát trình bày

Đại hội đã được nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông Bùi Văn Chắt và phần trả lời của Chủ tọa về một số vấn đề mà các cổ đông quan tâm.

Đại hội cũng đã thông qua nội dung sau: 

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc;

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Thông qua mức chia cổ tức năm 2022 là 20%;

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 là 75 tỷ;

- Thông qua mức chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 là 17%.

Sau khoảng 2 giờ tiến hành, Đại hội đã kết thúc tốt đẹp.

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger