Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

BAN LÃNH ĐẠO

TS. Cao Minh Khang - Chủ tịch Hội đồng quản trị

KS. Trần Quang Dũng - Tổng Giám đốc

 

KTS. Nguyễn Hữu Hiệp - Phó Tổng Giám đốc

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

TS. Cao Minh Khang

Phó CT HĐQT

KS. Bùi Văn Công

TV. HĐQT

KS. Trần Quang Dũng

TV. HĐQT

TS. Mai Văn Sỹ

TV. HĐQT

ThS. Bùi Thị Cẩm Vân

 

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban kiểm soát

KS. Đàm Thanh Tùng

TV. Ban kiểm soát

KS. Ngô Duy Hải

TV. Ban kiểm soát

CN. Nguyễn Thị Phương

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng giám đốc

KS. Trần Quang Dũng

Phó Tổng giám đốc

KTS. Nguyễn Hữu Hiệp

 

KHỐI GIÁN TIẾP

VĂN PHÒNG

Chánh văn phòng

ThS. KTS. Vũ Xuân Hậu

Phó Chánh văn phòng

KS. Phùng Bích Thủy

PHÒNG TÀI VỤ

Trưởng phòng

CN. Nguyễn Hồng Minh

Phó trưởng phòng CN. Đặng Hoàng Huy

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

Trưởng phòng

ThS. KS. Nguyễn Đức Phương

Phó trưởng phòng ThS. KTS. Nguyễn Trí Tuệ

 

KHỐI SẢN XUẤT

TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ 1

Giám đốc

ThS. KTS. Đinh Thanh Tùng

Phó giám đốc

KS. Trần Thị Liên

Phó giám đốc

ThS. KTS. Trần Văn Huy

TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ 2

Giám đốc

KS. Đào Quốc Khánh

Phó giám đốc

KTS. Phùng Bá Chính

TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ 3

Giám đốc

KS. Dương Quốc Lập

Phó giám đốc ThS. KTS. Phan Tuấn Anh

TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ 4

Giám đốc

ThS. KTS. Hoàng Lân

TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ 6

Giám đốc

ThS. KS. Trịnh Đoan

Phó giám đốc

ThS. KTS. Đồng Ngọc Tuấn

Phó giám đốc KS. Vũ Thanh Tùng

TRUNG TÂM KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Giám đốc

ThS. KTS. Đỗ Văn Nghĩa

Phó giám đốc

ThS. KS. Trần Anh Dũng

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG

Giám đốc

KS. Bùi Phó Trung

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ MÔI TRƯỜNG

Giám đốc

KS. Vũ Hoài Nam

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ

Giám đốc

KS. Bùi Văn Hoàn

Phó giám đốc

KS. Đỗ Thị Ngân

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Giám đốc

ThS. KS. Phạm Minh Thảo

XÍ NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 1

Giám đốc

ThS. KS. Vũ Văn Yên

Phó giám đốc

ThS. KTS. Trần Trọng Tâm

Phó giám đốc

KS. Nguyễn Thành Tại

XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG

Giám đốc

KS. Đàm Thanh Tùng

Phó giám đốc

KS. Lương Thị Đào

XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ

Giám đốc

TS. Mai Văn Sỹ

Phó giám đốc

KS. Nguyễn Đức Minh

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

Giám đốc

KS. Hà Minh Cương

Phó giám đốc

KTS. Hà Thế Vinh

Phó giám đốc

CN. Phạm Thị Hương

Phó giám đốc

KS. Nguyễn Hoàng Đức

TRUNG TÂM ĐỊA KỸ THUẬT VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG

Giám đốc

TS. Vũ Văn Lợi

Phó giám đốc

ThS. KS. Vũ Thị Thanh Thủy

XÍ NGHIỆP ĐỊA KỸ THUẬT 2

Giám đốc

KS. Đặng Văn Phúc

XÍ NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH ĐIỆN 1

Giám đốc

KS. Bùi Văn Công

Phó giám đốc

KS. Vũ Văn Tuyên

Phó giám đốc

ThS. KTS. Đoàn Hồng Hoàng

XÍ NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH ĐIỆN 2

Giám đốc

KS. Ngô Duy Hải

Phó giám đốc

KS. Trần Đức Tuấn

Phó giám đốc

KS. Đinh Công Toản

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

Giám đốc

KS. Lê Bùi Nam

Phó giám đốc

ThS. KS. Nguyễn Quốc Bảo

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGHÀNH XÂY DỰNG LAS-XD 199

Trưởng phòng

KS. Lê Bùi Nam

Phó trưởng phòng

KS. Đặng Văn Phúc

Phó trưởng phòng

ThS. KS. Vũ Thị Thanh Thủy

TRUNG TÂM QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giám đốc

ThS. KS. Tô Quang Anh

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT 2

Giám đốc

KS. Trần Quang Huy

Phó giám đốc

KS. Phạm Văn Hiệu

CHI NHÁNH TẠI LẠNG SƠN

Giám đốc

KS. Lê Nho Độ

 PHÒNG HOÀN CHỈNH HỒ SƠ

Trưởng phòng

KS. Nguyễn Thị Trang Nhung

 

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger