Hội nghề nghiệp

 TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM (VFCEA)

1. Hội xây dựng Hải Phòng

- Phó chủ tịch thường trực: TS. Cao Minh Khang

- Ủy viên BCH: KS. Trần Quang Dũng

2. Chi hội kết cấu HCDC

- KS. Trần Quang Dũng: Chi hội trưởng

- Danh sách

 HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM (VIA)

1. Hội Kiến trúc sư hải Phòng 

-Ủy viên BCH: Ths.KTS. Nguyễn Trí Tuệ

2. Chi hội Kiến trúc sư HCDC

- KTS. Nguyễn Hữu Hiệp: Chi hội trưởng

- Ths.KTS. Nguyễn Trí tuệ: Thường trực Chi hội

- Ths.KTS. Hoàng Lân: Thành viên

- Ths.KTS. Vũ Xuân Hậu: Thành viên

- Ths.KTS. Đoàn Hoàng Mạnh: Thành viên

- Ths.KTS. Phan Tuấn Anh: Thành viên

- Ths.KTS. Đỗ Văn Nghĩa: Thành viên

- Ths.KTS. Đinh Thanh Tùng: Thành viên

 HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM (VECAS)

- Phó chủ tịch: TS. Cao Minh Khang

  HỘI KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VASECT)

- Ủy viên thường trực - Trưởng ban kiểm tra: TS. Cao Minh Khang

- Ủy viên BCH: KS. Trần Quang Dũng

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger