DỰ ÁN

CÔNG VIÊN MÁY TƠ - QUẬN NGÔ QUYỀN

Ngày 06-07-2021 Lượt xem: 2393

- Loại hình: Công trình công viên

- Địa điểm XD: quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

- Thời gian thực hiện: 2020

- Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD quận Ngô Quyền

- Quy mô: 

- Nội dung thực hiện: Quy hoạch Tổng mặt bằng; Thiết kế BVTC

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger