THIẾT KẾ QUY HOẠCH

HCDC với Chứng chỉ quy hoạch xây dựng hạng II có chức năng chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế các bộ môn chuyên ngành của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng, trừ chủ nhiệm các đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh.

Bao gồm: 

  • Thiết kế quy hoạch chi tiết;
  • Thiết kế quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp…;
  • Thiết kế khu nhà ở gia đình, sân vườn tiểu cảnh… ;
  • Thiết kế cảnh quan;
  • Thiết kế kiến trúc;
  • Thiết kế san nền;
  • Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước…;
  • Và các công việc khác trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.    Thuyết minh dự án
a.    Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất và các yếu tố đầu vào khác.
b.    Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.
c.    Các giải pháp thực hiện bao gồm:

•    Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có;
•    Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc;
•    Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động;
•    Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.
d.    Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.
e.    Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.

2.    Thiết kế cơ sở
Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.
Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ.

Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:

•    Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;
•    Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
•    Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
•    Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;
•    Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;
•    Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.

Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

•    Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;
•    Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
•    Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
•    Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

 

THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

Thiết kế kỹ thuật là thiết kế được thực hiện trên cơ sở thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt, bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công.

Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

TRỤ SỞ PHÒNG TÀI CHÍNH HUYỆN THỦY NGUYÊN
TRỤ SỞ PHÒNG TÀI CHÍNH HUYỆN THỦY NGUYÊN

- Loại hình: Công trình dân dụng - Địa điểm XD: Thị Trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng - Thời gian thực hiện: 2020-2021 - Chủ đầu...

Xem thêm

TRỤ SỞ UBND XÃ PHẢ LỄ
TRỤ SỞ UBND XÃ PHẢ LỄ

- Loại hình: Công trình dân dụng - Địa điểm XD: xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng - Thời gian thực hiện: 2020 - Chủ đầu tư: UBND...

Xem thêm

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH, DỊCH VỤ BÁI TỬ LONG
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH, DỊCH VỤ BÁI TỬ LONG

- Loại hình: Công trình HTKT - Địa điểm XD: TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Thời gian thực hiện: 2019- 2021 - Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn...

Xem thêm

KHO BÃI VÀ LƯU GIỮ HÀNG HÓA QUỐC PHÒNG, KHAI THÁC THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA BỘ QUỐC PHÒNG
KHO BÃI VÀ LƯU GIỮ HÀNG HÓA QUỐC PHÒNG, KHAI THÁC THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

- Loại hình: Công trình công nghiệp, HTKT - Địa điểm XD: KCN Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP Hải Phòng - Thời gian thực hiện:...

Xem thêm

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger