Tổ chức xã hội, đoàn thể và khen thưởng

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

Bí thư

Đ/c. Trần Quang Dũng

Phó Bí thư

Đ/c. Đàm Thanh Tùng

CN ủy ban kiểm tra Đảng

Đ/c. Đàm Thanh Tùng

Phó CN ủy ban kiểm tra Đảng

Đ/c. Ngô Duy Hải

Ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng

Đ/c. Đào Quốc Khánh

Phụ trách quỹ Đảng

Đ/c. Bùi Phó Trung

Phụ trách công tác Văn hóa- TDTT

Đ/c. Trịnh Đoan

Phụ trách quản lý hồ sơ Đảng viên

Đ/c. Vũ Xuân Hậu

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch                            

Đ/c. Nguyễn Thị Trang Nhung

Phó Chủ tịch                   

Đ/c. Bùi Phó Trung

Thành viên

Đ/c. Vũ Xuân Hậu

Thành viên

Đ/c. Đào Thị Kim Anh

Thành viên

Đ/c. Nguyễn Thị Kim Loan


HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Chủ tịch hội đồng

Đ/c. Cao Minh Khang                   

Phó Chủ tịch hội đồng                   

Đ/c. Trần Quang Dũng

Ủy viên

Đ/c. Nguyễn Hữu Hiệp

Ủy viên

Đ/c. Vũ Xuân Hậu

Ủy viên

Đ/c. Nguyễn Thị Hồng Minh

Ủy viên

Đ/c. Nguyễn Đức Phương

Ủy viên

Đ/c. Nguyễn Thị Trang Nhung

.

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger