Tổ chức xã hội, đoàn thể và khen thưởng

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

Bí thư

Đ/c. Trần Quang Dũng

Phó Bí thư

Đ/c. Đàm Thanh Tùng

CN ủy ban kiểm tra Đảng

Đ/c. Đàm Thanh Tùng

Phó CN ủy ban kiểm tra Đảng

Đ/c. Ngô Duy Hải

Ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng

Đ/c. Đào Quốc Khánh

Phụ trách quỹ Đảng

Đ/c. Bùi Phó Trung

Phụ trách công tác Văn hóa- TDTT

Đ/c. Trịnh Đoan

Phụ trách quản lý hồ sơ Đảng viên

Đ/c. Vũ Xuân Hậu

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch                            

Bà Nguyễn Thị Trang Nhung

Phó Chủ tịch                   

Ông Bùi Phó Trung

Ủy viên

Bà Phùng Bích Thủy

Ủy viên

Bà Trần Thị Hương Giang

Ủy viên Bà Lương Thị Phương Anh


HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Chủ tịch hội đồng

Ông Cao Minh Khang                   

Phó Chủ tịch hội đồng                   

Ông Trần Quang Dũng

Ủy viên

Ông Nguyễn Hữu Hiệp

Ủy viên

Ông Vũ Xuân Hậu

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Ủy viên

Ông Nguyễn Đức Phương

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Trang Nhung

.

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger